آموزش کرال سینه

آشنایی با آب، شناوری و حفظ تعادل، سرخوردن روی آب، پای دلفین، پای کرال سینه، چرخش پهلو و نفس گیری، استارت کرال سینه، برگشت ساده، حرکات و کشش صحیح دست در کرال سینه، سالتو

و در آخر ترکیب تمام این حرکات باهم و اصلاح تکنیک شنای کرال سینه

آموزش کرال سینه

آشنایی با آب، شناوری و حفظ تعادل، سرخوردن روی آب، پای دلفین، استارت کرال سینه، پای کرال سینه، چرخش پهلو و نفس گیری، حرکات و کشش صحیح دست در کرال سینه، برگشت ساده و سالتو

آموزش کرال پشت

آشنایی با آب، شناوری و حفظ تعادل، خوابیدن روی آب و سر خوردن، استارت کرال پشت، پای دلفین، پای کرال پشت، حرکات و کشش صحیح دست در کرال پشت و چرخش مناسب بدن، برگشت ساده و سالتو

آموزش شنای قورباغه

استارت قورباغه، سرخوردن زیر آب و پای دلف، پای قورباغه، نفس گیری، حرکات و کشش صحیح دست در شنای قورباغه، برگشت ساده و سالتو

شنای پروانه

استارت پروانه، سرخوردن روی آب، پای دلفین، قوس، موج پروانه، پای پروانه، دست پروانه برگشت ساده و سالتو

پای دوچرخه

آموزش گام به گام پای دوچرخه، ایت(8) با بهترین روش ها

با من در تماس باشید

برای آموزش خصوصی شنا و مشاوره شخصی برا آشنایی بیشتر با ورزش ها و تفریح های آبی و مقابله با ترستون با من تماس بگیرید 🙂