نوشته‌ها

تصاویری از

  • 4 شنای اصلی (کرال سینه، کرال پشت، شنای قورباغه، شنای پروانه)
  • شیرجه
  • پای دوچرخه
  • واترپلو
  • هندپلو
  • زیر آبی
  • آب درمانی
  • سینکرونایز
  • شنای کودکان
  • و بازی در آب

ادامه مطلب …